Skip to main content

Ring til os på 87 42 51 00 og hør mere

Ortosevælger – spørgsmål og svar

Ortosevælger med nedenstående skema og tekst med en del fagudtryk, er primært henvendt til fagpersoner. Vi er opmærksomme på, at mange forældre også stiller de samme spørgsmål. Derfor skal du som forældre endelig kontakte jeres bandagist for at få en forklaring, hvis de faglige og kryptiske termer i vores ortosevælger kræver uddybning. 

Hos Bandagist Centret har vi udviklet en simpel ortosevælger. Den giver et hurtigt overblik på hvilke type AFO (fodkapsel), der passer til de mest almindelige gangafvigelser hos børn med CP (Cerebral Parese).

Inden for hver AFO-kategori benytter bandagistens efterfølgende sin viden, erfaring og kompetence til at vælge det rigtige materiale og design, der specifikt passer til det enkelte barns behov.

Ofte kan længde på m. gastrocnemius (den store lægmuskel) bruges som indikator for valg af AFO. Netop denne muskel påvirker nemlig både knæ, ankel og subtalarled (led under ankelknoglen), og er derfor afgørende i de biomekaniske overvejelser.

Hvorfor skal der ikke altid led på ortosen?

Når musklerne gastrosoleus begrænser ROM i ankelleddet enten på grund af kontraktur, stivhed eller øget tonus, vil fri dorsalfleksion i en AFO med led, potentielt være skadeligt for mellemfoden. En for stram/udspændt mm. gastrosoleus kan medføre midfoot-break (midt-tarsal leddet dorsalflekter og abducere). Dette skyldes, at dorsalfleksion som normal sker i ankelleddet i midten af støttefasen, hvor tibia bliver ført henover foden, i stedet er tvunget til at ske i mellemfoden. Det kan skabe trykmærker og gener fra ortosen medialt, og på sigt stresse skelet-strukturen i en sådan grad, at det medfører vedvarende smerter i fod og ankel. Et symptom man ofte ser hos større børn med CP og voksne med senfølger af stroke.

Det er også muligt for barnet kompenserer for en kort m. gastrocnemius ved at flektere i knæet. Det er kun muligt at forhindre uønsket knæfleksion ved jump-gait og crouch gait med en AFO uden led, der er tilpas stiv i materiale og fodplade. Ved at låse en AFO i den optimale vinkel, hvor der tages højde for længden på m. gastrocnemius (evt. plantarflekteret vinkel inde i AFO), vil musklen få et mere ”afslappet” udgangspunkt for funktionalitet – fx at kunne ekstendere knæet.

Benyt med fordel denne ortosevælger til at finde den bedste og meste hensigtsmæssige løsning ved valg af ortose.

Har ortose uden led betydning for gangfunktionen?

Vi ved, at man kan forbedre gangfunktionen, målt som optimeret knæ – og hofteekstension i slutningen af støttefasen. Dette kræver dog, at man har taget højde for evt. kontrakturer og opstiller ortose/sko kombinationen 10-12° inklineret. Kan man opnå knæekstension, vil det skabe et dynamisk stræk på m. gastrocnemius – også kaldet funktionel fysioterapi. Der er dog ikke entydig evidens på dette område. Det er vi dog i gang med at undersøge  nærmere i et forskningsprojekt sammen med Aalborg Universitet.

Hvorfor er det vigtigt at vurdere ankel ROM kombineret med neutral subtalarled og ekstenderede knæ?

Det er vigtigt, at vurdere det samlet, da m. gatrocnemius er bi-artikulær (går over knæ og ankelled). Optimal gangfunktion kræver knæekstension. Derfor skal slutvinklen i ankelled i AFOen bestemmes ud fra denne undersøgelse.

Har man ikke taget højde for dette, er der risiko for, at ankelleddet dorsalflekterer for meget i ortosen og ”stjæler” muskellængde fra knæfunktionen. Men der kan også være risiko for mid-foot break. Er man ikke opmærksom på neutral subtalarled med pronation eller supination i subtalarleddet til følge, vil den estimerede længde på gastrocnemius. Dermed vil vinklen i ortosens ankelled, være forkert.

Manglende knæfleksion og mid-foot break vil skabe samme problem. 

Kan man gå på trapper med en AFO uden led?

Et studie har undersøgt trappegang hos børn med CP, hvor de har gået med tre forskellige AFO (AFO med led, AFO uden led, Springortose). Resultatet viste, at der ikke var nogen forskel i funktionalitet mellem barfodet gang og gang med de forskellige AFO. Et andet studie viste ligeledes, at der ikke var nogen forskel i balance og funktion under trappegang hos børn med CP, som gik med og uden AFO.

Ring til os på 87 42 51 00 og hør mere