A+  A-  |  Udskriv  |  RSS  |  Login  |  Følg os  
 

Lovgivning

I Danmark yder det offentlige støtte til ortopædiske hjælpemidler. Der skelnes mellem hjælpemidler, som er et led i behandlingen af en patient og hjælpemidler til varige lidelser.

 

Hjælpemidler til behandling 

Hjælpemidler til patienter under behandling, der formodes at blive raske, og hvor udgiften til hjælpemidler betales af sygehuset. Området er lovreguleret af sundhedsloven.

 

Hjælpemidler til varige lidelser 

Hjælpemidler til patienter med varige lidelser, der er udskrevet fra sygehus, og hvor udgiften til hjælpemidler helt eller delvist betales af kommunen. Se satserne her.

 

Området er lovreguleret af servicelovens § 112 vedrørende hjælpemidler. Endvidere er der udarbejdet en bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler, der bl.a. indeholder et bilag 1 vedrørende indikationer for hjælp til ortopædiske sko og fodindlæg.
 

Hvis der er tvivl, om det er sygehuset eller kommuen, som skal betale for hjælpemidlet, er det i første omgang sygehuset, og afgrænsningen er nærmere beskrevet i Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet

 

Hvis du vil videre mere, kan du også besøge Socialministeriet om hjælpemidler.

 

Serviceloven

Serviceloven § 112

Bekendtgørelsen

Bilag 1 til bekendtgørelsen

Vejledningen

Borger.dk logo

Cirkulæret

Tilskudssatser

Powered by Søgaard & Co