A+  A-  |  Udskriv  |  RSS  |  Login  |  Følg os  
 

Arm- og benproteser 

Armproteser

En armprotese er et hjælpemiddel, der erstatter en mangelfuldt udviklet eller amputeret del af armen. Protesens formål er at give brugeren muligheden for at leve et så normalt og aktivt liv som muligt. Bliver armen amputeret vil protesen give nogle af funktionerne tilbage så man kan lave de fleste af de ting man kunne tidligere, men den bliver aldrig lige så god som den arm man mistede.

 

De hyppigste årsager til armamputationer er cancer og ulykker

 

Sammen med brugeren afdækkes den enkeltes behov. Ud fra disse behov vælges de komponenter og den hylstertype, som passer bedst til netop denne bruger. Herved sikres bedst muligt, at brugeren bliver tilfreds med sin protese

 

Nogle protesebrugere oplever smerter og ubehag, hvis protesehylstret bliver for koldt. For at undgå dette kan der indbygges varmetråde i protesehylstret.

 

Armproteser opdeles normalt i: 

 

 

Benproteser

En benprotese er et hjælpemiddel, der erstatter en mangelfuldt udviklet eller amputeret del af et ben eller en fod. Protesens formål er at give brugeren muligheden for at leve et så normalt og aktivt liv som muligt.

 

De hyppigste årsager til  benamputationer er: Karsygdomme, diabetes, cancer og ulykker.

 

Sammen med brugeren afdækkes den enkeltes behov. Ud fra disse behov vælges de komponenter og den hylstertype, som passer bedst til netop denne bruger.
Herved sikres bedst muligt at brugeren bliver tilfreds med sin protese

 

Nogle protesebrugere oplever smerter og ubehag, hvis protesehylstret bliver for koldt.  For at undgå dette kan der indbygges varmetråde i protesehylstret.

 

Læs eventuelt videre om enkelte protesetyper her:

 

 

Få vores brochure

Powered by Søgaard & Co