A+  A-  |  Udskriv  |  RSS  |  Login  |  Følg os  
 

Uddannelse til bandagist

Arbejdet som bandagist er særdeles spændende. Det omfatter både en meget personlig kontakt med patienter og med behandlergrupper på sygehuse og i institutioner, samtidig med at der er tale om brug af en teknisk/naturviden-skabelig/medicinsk baggrund for at kunne træffe beslutning om valg og fremstilling af ortopædiske hjælpemidler.


Forudsætningen for at påbegynde uddannelsen er en matematisk studentereksamen med visse specifikke krav. Uddannelsen består af 3 dele og varer ialt 5½ år.


Del A er et halvt års grundforløb på VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N.


Del B er en treårig uddannelse til Ortopädiingeniør ved Hälsohögskolan i Jönköping i Sverige.


Del C er en toårig kandidattid på et bandageri i Skandinavien. Bandagist-Centret har de seneste mange år løbende haft bandagistkandidater ansat.

 

Efter endt uddannelse kan der søges om dansk autorisation hos Sundhedsstyrelsen.

Den ansvarlige uddannelsesinstitution

(del A, B og C)

Bachelorgraden i Sverige (del B)

UddannelsesGuiden

Lov om bandagistuddannelsen

Autorisation

Powered by Søgaard & Co