A+  A-  |  Udskriv  |  RSS  |  Login  |  Følg os  
 

Frit leverandørvalg

Når du har brug for et hjælpemiddel, er der frit leverandørvalg. Det vil altså sige, at du helt selv kan bestemme, hvilket bandageri du vil benytte.

 

Visse kommuner har samarbejdsaftaler med bestemte bandagerier. Det vil du opdage, når du søger kontakt til din kommune om betaling af dit hjælpemiddel. Kommunen pointerer, at dens samarbejdsarbejdspartnere udleverer det bedst, billigst egnede hjælpemiddel, og at du selv skal betale en eventuel prisdifference, hvis du vælger et andet bandageri. Uanset kommunens leverandøraftaler, har du retten til frit at vælge bandagist, og der forekommer sjældent en merebetaling hos os.

 

Hos Bandagist-Centret fokuserer vi altid på det bedst egnede hjælpemiddel, og det er ikke altid det billigste. Dit hjælpemiddel er jo en del af dig, og det er vel kun at foretrække, at det så er det bedste!

 

Der er frit leverandørvalg. Vælg med omtanke.

 

Her er, hvad der står i servicelovens § 112 stk. 3 og 4 om frit leverandørvalg:

 

"Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

 

Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør."

Se vores profil

   Få vores brochurer

Powered by Søgaard & Co