A+  A-  |  Udskriv  |  RSS  |  Login  |  Følg os  
 

Vi er med i alle faser

Bandagist-Centret tager hånd om alle faserne i et behandlingsforløb. Fra måltagning og tilpasning på klinikken indtil hjælpemidlet fungerer optimalt i brugerens hverdag. Når der er tale om varige lidelser, skal man ansøge sin kommune om bevilling af hjælpemidlet. Bandagist-Centret hjælper gerne patienten gennem ansøgningsforløbet, ligesom vi samarbejder med kommunen for at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling.


Når hjælpemidlet er udleveret, fortsætter kontakten med Bandagist-Centret som regel. Mange af vores patienter har været igennem et sygdomsforløb, og de har ofte behov for genoptræning. I de tilfælde samarbejder bandagisten med det tværfaglige team, som følger patienten under hele forløbet for at kunne justere protesen eller ortosen, så den fungerer bedst muligt. Bandagisten sørger samtidig for, at patienten er grundigt informeret om brugen. Ud over den praktiske instruktion udleverer vi altid en brugsvejledning, hvor man også kan læse om vedligeholdelse og rengøring. Når hjælpemidlet er taget i brug, indkalder vi løbende brugeren til kontrol for at sikre, at protesen eller ortosen stadig er korrekt justeret, og at der ikke er fysiske gener eller tekniske problemer.


Vores samlede ydelse består derfor ikke kun af udarbejdelsen af en protese, ortose eller ortopædisk fodtøj, men i lige så høj grad af de øvrige aktiviteter omkring patienten. Aktiviteter, der sikrer, at den enkelte får det optimale ud af den valgte løsning.

   Få vores brochurer

Få nyheder om Bandagist-Centret og hvad, der rører sig i branchen

Powered by Søgaard & Co