A+  A-  |  Udskriv  |  RSS  |  Login  |  Følg os  
 

Procedure for ansøgning om bevilling af ortopædisk fodtøj og fodindlæg

Servicelovens § 112 siger, at når man har behov for et ortopædisk hjælpemiddel til at afhjælpe en varig funktionsnedsættelse, kan man ansøge om at få hjælpemidlet bevilget og betalt af sin hjemkommune. Serviceloven angiver også de nærmere betingelser for, at ansøgningen kan imødekommes.

 

Specielt første gang man har brug for et ortopædisk hjælpemiddel, kan proceduren omkring ansøgning og bevilling være vanskelig at overskue.


Derfor tilbyder Bandagist-Centret at hjælpe med ansøgningsproceduren herunder at udfylde ansøgningsskemaet. Det skal dog understreges, at det er brugeren af hjælpemidlet der personligt og juridisk ansøger sin hjemkommune, og at brugeren derfor deltager i hele ansøgnings- og bevillingsforløbet.
Vi anbefaler derfor, at du fra begyndelsen sætter dig ind i hele proceduren, der er beskrevet i det følgende. Er du i tvivl om noget er du altid velkommen til at spørge i Bandagist-Centret.


Hvad kan man få bevilget?

Kommunen vil normalt bevilge det ortopædiske fodtøj eller fodindlæg, man har behov for, og som er omfattet af Serviceloven. Hvis det drejer sig om ortopædiske sko, skal man selv betale en egenandel, der i princippet svarer til det, et par almindelige sko koster. Fodindlæg bevilges afhængigt af den aktuelle lidelse, se evt. bilag 1 til bekendtgørelsen (link i højre spalte).

I nogle tilfælde har kommunen en prisaftale med et andet bandageri/skomageri end Bandagist-Centret. Hvis hjælpemidlet koster mere i Bandagist-Centret end hos kommunens leverandør, kan der forekomme en egenbetaling. Serviceloven siger dog, at brugere af særligt personlige hjælpemidler som proteser, bandager, ortopædisk fodtøj m.m. har lov til selv at vælge det bandageri/skomageri man vil have til at fremstille sit hjælpemiddel. Der er med andre ord frit leverandørvalg.

 

Ansøgningen

Bandagist-Centret har ansøgningsskemaer liggende, og vi kan udfylde det med de fleste oplysninger, men da det er dig der søger, skal du naturligvis selv underskrive ansøgningen. Hvis det er første gang du søger, skal du have en henvisning fra en læge eller et sygehus. Henvisningen skal vedlægges ansøgningen.

Bandagist-Centret indsender ansøgningen, og man skal herefter regne med, at kommunen bruger nogle uger på at behandle sagen. Hvis man synes der går for lang tid, kan man kontakte kommunen og høre nærmere.

 

Du har også mulighed for selv at søge via www.borger.dk. Hvis du vil søge digitalt, skal du:

 

Gå på www.borger.dk

1. Vælg "Handicap"

2. Vælg "Hjælp i hverdagen"

3. Vælg "Hjælpemidler og forbrugsgoder"

4. Vælg det rette emnefelt. Kommunerne har forskellige løsninger. Det kan fx hedde "Kropsbårne hjælpemidler" eller "Ansøg om armprotese/benprotese".

 

Herefter vil du blive bedt om at logge på med dit NemID. Du bliver guidet igennem en række sprørgsmål, og der vil være mulighed for at vedhæfte filer undervejs.

 

Du har også mulighed for at logge din personlige startside på www.borger.dk inden ansøgningsproceduren igangsættes. Du skal logge på med dit NemID. Ikonet "Log på" finder du i højre hjørne på startsiden. Herefter følger du samme procedure som beskrevet ovenfor.

 

Svar på ansøgningen

Du vil modtage svar på din ansøgning direkte fra kommunen. Mange kommuner sender kun svar til ansøgeren, så hvis du modtager to kopier af bevillingen, skal det eksemplar hvor der står ”Kopi til leverandør” sendes til Bandagist-Centret. Ifølge Serviceloven må bandagisten/skomageren ikke gå i gang med at fremstille hjælpemidlet før bevillingen foreligger, og det er derfor vigtigt, at vi får bevillingen hurtigst muligt. Modtager du kun én kopi, har kommunen sendt den anden direkte til Bandagist-Centret.

 

Har du søgt digitalt, modtager du svar fra kommunen i din e-boks. Hvis du ikke har en e-boks, modtager du svar pr. post.

Hvis du får afslag på ansøgningen, beder vi dig også kontakte Bandagist-Centret, da vi ikke altid får besked herom fra kommunen.


Kvittering for modtagelse af hjælpemidlet

Bandagist-Centret afregner direkte med kommunen, men det kræver – ud over bevillingen – at du ved udleveringen skriver under på, at hjælpemidlet er modtaget og at det umiddelbart fungerer. Teksten umiddelbart bruges, for at man kan skrive under ved modtagelsen, selv om et ortopædisk hjælpemiddel ofte kræver tilpasninger i den første tid efter du er begyndt at bruge det. Tilpasningen i den første tid efter udleveringen er en naturlig del af vores service.

Serviceloven

Bekendtgørelsen

Bilag 1 til bekendtgørelsen

Vejledningen

Tilskud til fodindlæg fra sygeforsikringen Danmark

Powered by Søgaard & Co