A+  A-  |  Udskriv  |  RSS  |  Login  |  Følg os  
 

Sådan ansøger du om bevilling af ortopædisk hjælpemiddel

 

Hvis du skal søge digitalt, skal du:

Gå på www.borger.dk

1. Vælg "Handicap"

2. Vælg "Hjælp i hverdagen"

3. Vælg "Hjælpemidler og forbrugsgoder"

4. Vælg det rette emnefelt. Kommunerne har forskellige løsninger. Det kan f.eks. hedde "Kropsbårne hjælpemidler" eller "Ansøg om armprotese/benprotese".

 

Herefter vil du blive bedt om at logge på med dit NemID. Du bliver guidet igennem en række sprørgsmål, og der vil være mulighed for at vedhæfte filer undervejs.

Hvis det er første gang, du søger, skal du have en henvisning fra en speciallæge eller et sygehus.

 

Du har også mulighed for at logge på din personlige startside på www.borger.dk inden ansøgningsproceduren igangsættes. Du skal logge på med dit NemID. Ikonet "Log på" finder du i højre hjørne på startsiden. Herfter følger du samme procedure som beskrevet ovenfor.

 

Kommunen bruger gennemsnitlig nogle uger på at behandle sagen. Hvis du synes, der går for lang tid, kan du kontakte kommunen og høre nærmere.

 

 

Hvis du vil søge med papirudgaven, kan du kontakte Bandagist-Centret

Vi har ansøgningsskemaer liggende og kan udfylde det med de fleste oplysninger, men da det er dig, der søger, skal du naturligvis selv underskrive ansøgningen. Hvis det er første gang, du søger, skal du have en henvisning fra en speciallæge eller et sygehus. Henvisningen skal vedlægges ansøgningen. Ansøgningen, der skal udfyldes, kan hentes her.

Bandagist-Centret indsender ansøgningen, og du skal herefter regne med, at kommunen bruger nogle uger på at behandle sagen. Hvis du synes, der går for lang tid, kan du kontakte kommunen og høre nærmere.

  

 

Svar på ansøgningen

Du vil modtage svar på din ansøgning direkte fra kommunen. Mange kommuner sender kun svar til ansøgeren, så hvis du modtager to kopier af bevillingen, skal det eksemplar hvor der står ”Kopi til leverandør” sendes til Bandagist-Centret. Ifølge Serviceloven må bandagisten/skomageren ikke gå i gang med at fremstille hjælpemidlet før bevillingen foreligger, og det er derfor vigtigt, at vi får bevillingen hurtigst muligt. Modtager du kun én kopi, har kommunen sendt den anden direkte til Bandagist-Centret.

 

Har du søgt digitalt, modtager du svar fra kommunen i din e-boks.  Bevillingen videresendes via e-boks til Bandagist-Centret på sikker@bandagist-centret.dk eller du kan printe og aflevere den hos os.


Hvis du får afslag på ansøgningen, beder vi dig også kontakte Bandagist-Centret, da vi ikke altid får besked herom fra kommunen.


Kvittering for modtagelse af hjælpemidlet

Bandagist-Centret afregner direkte med kommunen, men det kræver – ud over bevillingen – at du ved udleveringen skriver under på, at hjælpemidlet er modtaget, og at det umiddelbart fungerer. Ofte kræver et ortopædisk hjælpemiddel tilpasninger i den første tid efter, du er begyndt at bruge det. Tilpasningen i den første tid efter udleveringen er en naturlig del af vores service.

 


Hvad kan man få bevilget?

Servicelovens § 112 siger, at når man har behov for et ortopædisk hjælpemiddel til at afhjælpe en varig funktionsnedsættelse, kan man ansøge om at få hjælpemidlet bevilget og betalt af sin hjemkommune. Serviceloven angiver også de nærmere betingelser for, at ansøgningen kan imødekommes.

 

Specielt første gang man har brug for et ortopædisk hjælpemiddel, kan proceduren omkring ansøgning og bevilling være vanskelig at overskue.


Derfor tilbyder Bandagist-Centret at hjælpe med ansøgningsproceduren herunder at udfylde ansøgningsskemaet. Det skal dog understreges, at det er brugeren af hjælpemidlet der personligt og juridisk ansøger sin hjemkommune, og at brugeren derfor deltager i hele ansøgnings- og bevillingsforløbet. Vi anbefaler derfor, at du fra begyndelsen sætter dig ind i hele proceduren. Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at spørge i Bandagist-Centret.

 

Kommunen vil normalt bevilge det ortopædiske hjælpemiddel, man har behov for, og som er omfattet af Serviceloven. Hvis det drejer sig om ortopædiske sko, skal man selv betale en egenandel, der i princippet svarer til det, et par almindelige sko koster. Fodindlæg bevilges afhængigt af den aktuelle lidelse.

I nogle tilfælde har kommunen en prisaftale med et andet bandageri/skomageri end Bandagist-Centret. Hvis hjælpemidlet koster mere i Bandagist-Centret end hos kommunens leverandør, kan der forekomme en egenbetaling. Serviceloven siger dog, at brugere af særligt personlige hjælpemidler som proteser, bandager, ortopædisk fodtøj m.m. har lov til selv at vælge det bandageri/skomageri man vil have til at fremstille sit hjælpemiddel. Der er med andre ord frit leverandørvalg.

 

 

Sikker postkasse

Bandagist-Centret benytter sikker post. Adressen er sikker@bandagist-centret

Sikker postkasse

Bandagist-Centret benytter sikker post. Skriv til os på sikker@bandagist-centret.dk

Serviceloven § 112

Læs mere om

Frit leverandørvalg

Vælg med omtanke!

   Få vores brochurer

Powered by Søgaard & Co